[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Форум » Досуг » Изучаем языки » Pусско-белорусский словарь пословиц
Pусско-белорусский словарь пословиц
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:21:50 | Сообщение № 81
admin
Репутация: 734
Награды: 117
856. Мерить на свой аршин - На свой капыл мераць = На сваю мерку мераць

857. Мертвым (мертвецким) сном (спать) - Хоць зубы выберы (павырывай) = Як нежывы = Як забіты = Як маку наеўшыся = Як пасля маку = Як п'яны. Гл. 483

858. Метать громы и молнии - Перуноў даваць = Фаеру даваць

859. Милое дело - Любата

860. Много мнить о себе - Высока галаву насіць = Высока лётаць
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:22:17 | Сообщение № 82
admin
Репутация: 734
Награды: 117
861. Мозги набекрень - Мазгі без чэрапа = Кішкі ў галаве = Прусакі ў галаве. Гл. 701, 919, 1127

862. Мозолить глаза - Сляпіцаю (слепнем) ў вочы лезці = Вочы рэзаць = Рап'ём лезці ў вочы = Асвою (асою) лезці ў вочы. Гл. 841, 1126

863. Мороз по коже дерет - Аж кашуля палатном стала = Аж сарочка спалатнела = Аж кашуля да цела не туліцца = Цыганскі пот праймае (бярэ, забірае) = Мароз на скуры стаіць = Мароз па скуры ходзіць. Гл. 559, 664, 1055

864. Морочить голову - Галаву дурыць (тлуміць, чмуціць, чмурыць, зяліць). Гл. 1160

865. Мухи не обидит - Камара не заб'е = Курыцы не пакрыўдзіць = І камара не зачэпіць (не скрыўдзіць) = Пальцам не зачэпіць = Рукі не пакладзе = Гнілому цяляці хваста не адарве. Гл. 556
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:24:47 | Сообщение № 83
admin
Репутация: 734
Награды: 117
866. Муху раздавить (зашибить) - Кручок загнуць = У чуб укінуць = На чарвяка скінуць = На корак наступіць = З Лейзарам (з карчмаром) прывітацца = У шулумейку закінуць. Гл. 688

867. Мякинная башка - Сечка ў галаве = Амецямі (сечкай) галава напхана = Авечая галава = Мазгаўня дурная. Гл. 487, 615, 657, 658, 1007

868. Набить карман - Кішэнь напхаць = Ліхі шэлег абабіць. Гл. 1051

869. Набить оскомину - Аскомы нагнаць = Апрыкраць = Абрыднуць. Гл. 874

870. Набить руку - Руку наламаць = Навытырыцца
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:24:58 | Сообщение № 84
admin
Репутация: 734
Награды: 117
871. На вид - З выгляду = На пагляд = Наспазор = Пазорам

872. На воробьиный шаг - На жабін скок = На рыбіну нагу

873. На днях - Гэтымі днямі = Надоечы

874. Надоесть хуже горькой редьки - Апрыкраць як горкая цыбуліна (як горкі яблык) = Абрыднуць як рыба гнілая = За горкую ягаду ўпекціся = Спрыкрыцца як ваўкалака = Стаць горкім як чэмер = Хоць махалам гані. Гл. 869

875. Надувать (дуть) в уши - Да вушэй даводзіць (прыносіць) = Вязелле гнуць = Мак зялёны трэсці. Гл. 1042, 1324, 1346
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:25:13 | Сообщение № 85
admin
Репутация: 734
Награды: 117
876. Надулся как индюк - Надзьмуўся як сыч (як сава, як цецярук, як сурмач) = Нахохліўся (надзьмуўся) як індык = Натапырыўся як вожык (як верабей). Гл. 778, 877, 878

877. Надулся как мышь на крупу - Скрывіўся як серада на пятніцу = Надзьмуўся як вош на мароз = Надзьмуўся як кавальскі мех = Надзьмуўся як жаба на карчы (на купіне). Гл. 778, 876, 878

878. Надуть губы - Губы (губу) закапыліць = Лупы наставіць = Грыбы надзьмуць = Дзьмецца як не парвецца. Гл. 778, 876, 877

879. На закате дней - На схіле веку (жыцця)

880. Найти рукавицы за поясом - За лаваю сякеру знайсці = У зубах люльку (піпку) знайсці
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:25:26 | Сообщение № 86
admin
Репутация: 734
Награды: 117
881. На каждом шагу (всюду) - Што ні крок

882. На камне голову прокормит - Такі і на камені разрасцецца = Пройдзе поле і ног не наколе = Гэты Яўхім і з вады вылезе сухім. Гл. 1281

883. На кой черт - На чорта = На ліха = На халеру = На няшчасце = На пярун. Гл. 786, 1191

884. На корню - На пні

885. На кривой (на козе) не объедешь - На лапці не аб'ехаць = не дасць сябе за вус закруціць = І ў ступе таўкачом не трапіш = не абдурыш. Гл. 889

886. Накрыть стол - На стол сабраць (даць)

887. Нализаться как свинья - Набрацца як жаба твані (мулу, гразі) = Набрацца як свіння гразі (брагі) = Насцябацца (упіцца) як свіння (як вяпрук) = Каваную свінку купіць. Гл. 896, 899, 1128

888. Наломать бока - Бакі намуляць (намацаць) = Рэбры памацаць = Кіем рзбры памацаць = У косці даць (усыпаць, увярнуць). Гл. 629, 890, 1043

889. На мякине не проведешь - На мякіне не падманіш, (не зловіш) = І ў рэшаце не зловіш. Гл. 885

890. Намять холку (нанести побои) - У каршэнь даць (наўскладаць, налажыць) = Кухталя (кухталёў) даць = Грымака даць = Штурханоў надаваць = Па грыбах (па губах) даць. Гл. 629, 888, 1043
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:25:48 | Сообщение № 87
admin
Репутация: 734
Награды: 117
891. На ночь глядя - Проці ночы

892. На один покрой - На адзін капыл = Абодва (усе) роўныя = Адно васемнаццаць, а другое без двух дваццаць = На адзін лад. Гл. 631, 737, 1003, 1004

893. На первый случай - На першы абыходак

894. На первых порах - На першую пару = Напачатку. Гл. 103.

895. На перепутье - На раздарожжы = На ростанях = На крыжаванай (крыжавой) дарозе = На крыжавых пуцінах (дарогах) = На расходных дарогах

896. Напиться в дымину - Набрацца (насцябацца) як павук = Набрацца як Марцін за рубля (як Марцін мыла). Гл. 887, 899, 1128

897. На пороге жизни - Перад сваім векам

898. На радостях - З радасці

899. Нарезаться в стельку - Напіцца (набрацца) як зямля = Набрацца як бэля (бэйля) = Да божай моцы напіцца = Чары набрацца. Гл. 887, 896. 1128

900. Нарываться на неприятность - Гуза (гузякі) шукаць = Гуза на галаву (на лоб) шукаць = Шукаць як воўк даўбешкі (доўбні) = Галава гузака шукае
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:26:10 | Сообщение № 88
admin
Репутация: 734
Награды: 117
901. На седьмой небе (быть) - Рай адамкнуўся (адчыніўся) = На неба ўзлезці = Як на сто коней сеў. Гл. 510

902. Насколько хватает (достает) глаз - Як вокам скінуць (кінуць, сягнуць, дастаць, згледзець, схапіць) = Як вока згледзіць (схопіць, сягае, дастане, кіне) = Як глянуць = Як завідаць

903. На скорую руку - На хапок (на хапка) = На гарачыя губы (узяцца) = Прыхапкам

904. На смертном одре - На божай пасцелі = На божай дарозе. Гл. 512, 665, 1100, 1207, 1239

905. На сносях - На пары = На часах = На россыпу = На выліўках. Гл. 569

906. Натянуть (наставить, наклеить) нос (одурачить) - У хадакі абуць = Боты падшыць = У пасталы (у лапці) абуць = Лапці падплесці = На ўсе чатыры нагі падкаваць = У дурні пашыць

907. На ходу подметки рвет - З-пад сучкі яйка ўкрадзе = І з-пад гадзіны яйкі выбера = Усе яйкі з-пад яшчаркі падастае = Стаячаму лапці падпляце = З-пад бягучага каня падковы адрывае. Гл. 1218

908. На худой конец - На благі канец = У найгоршым разе. Гл. 552, 1070

909. На чем свет стоит - Кляне, аж трава вяне = Аж вантробы выварочвае = Лае як рэпу грызе

910. Наша взяла - Наша ўзяло
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:26:28 | Сообщение № 89
admin
Репутация: 734
Награды: 117
911. На языке реку переедет - Жаба на языку не спячэцца = На языку нічога (нічогачка) не замерзне = Сем сабак не абрэша (не перабрэша)

912. Не было печали - Вось ліха = Не меў клопату

913. Не в бровь, а в глаз - Сказаў як уцяў = Як у сук улеплена (уляпіў) = Секануў як крапівою = Сказаў як звязаў = Сказана як звязана

914. Не в духе - Не ў гуморы

915. Не велика беда - Такой (малой) бяды = Клопат вялікі = не бяды. Гл. 1334

916. Не взвидеть света (испытать сильную боль) - Аж сем бажніц (касцёлаў) убачыць = Думаў, неба лізну. Гл. 979, 1302

917. Не видать как своих ушей - Угледзець (убачыць) як сваю патыліцу = Угледзець як сваё вуха = Убачыць як свіння неба

918. Не видеть дальше своего носа - Не бачыць далей, як канец носа свайго

919. Не все дома - Без пятай дошчачкі = Не ўсе дошчачкі ў парадку = Не ўсе ў бердзе (яму) = Клёку ў галаве не мае = Алею ў галаве мала. Гл. 701, 861, 1127

920. Не давать прохода (покоя) - Быту (збыту) не даваць = Ступіць не даваць = Жыцця не даваць = Вочы выймаць
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:26:43 | Сообщение № 90
admin
Репутация: 734
Награды: 117
921. Не давать спуску - Літасці не даваць = Не папускаць

922. Не дай бог - Крый Божа (Бог) = Хай Бог не дае = Хай Бог сцеражэ. Гл. 937, 1278

923. Недалеко ходить за примером - Прыклалу шукаць недалёка = Прыклад пад лаўкаю знойдзеш = Недалёка шукаць (шукаючы) = Недалёка хадзіць, у нас гэта самае

924. Не к добру - Не на добрае

925. Не к месту - Недарэчы = Ні ў пяць ні ў дзесяць = Ні да бока ні да вока = Як з санямі на стол. Гл. 971

926. Не к ночи будет сказано - Не проці ночы кажучы = Не перад ноччу кажучы = На задніч дні няхай будзе памянута = Заднімі днямі памянута = Не пры табе пісана, не пры мне казана = Не за хлебам памянута. Гл. 940

927. Не лаптем щи хлебать - Не абораю хлеб кроіць = Не з гліны злеплены. Гл. 932

928. Не лезет в глотку (в горло) - У рот не ўбіць (не лезе) = У душу не ўбіць (не лезе) = У душу не пускае = У роце расце = Ні да роту = Ні да зубу

929. Ненасытная утроба - Конская ежа = Плячысты на жывот = У кішках мазгі = Ненажэра. Гл. 503

930. Не на того напал - Сама той
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:27:21 | Сообщение № 91
admin
Репутация: 734
Награды: 117
931. Не обращать внимания - Не зважаць = Увагі не мець = Не браць да галавы

932. Не обсевок в поле - Не з пустога хлява затычка = Не з парожняй бочкі затычка = Не цыган душу ўлажыў. Гл. 927

933. Не от мира сего - Як не з гэтага свету = Як душа без цела

934. Не покладая рук - Душы паслухаючы = Душы прыслухаўшы (прыслухаючы) = Рупліва як пчала (ях мурашка)

935. Не поминай лихом - Не спамінай ліхога = Не ўспамінай (не згадвай) благім словам
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:28:23 | Сообщение № 92
admin
Репутация: 734
Награды: 117
936. Не по нраву - Не даспадобы = Не да носа = Не ў прыкуску

937. Не приведи господь (бог) - Не давядзі свет = Хай Бог абносіць (бароніць) = Не давядзі Бог. Гл. 992, 1278

938. Не разбери-поймешь - І тут гу-гу і там гу-гу, і нічога разабраць не магу = Разбярэшся тут з табою, як у лесе з бараною: то за елку, то за хвою. Гл. 1158

939. Не робкого десятка - Не з баязлівых = Не з палахлівых. Гл. 996

940. Не ровён час - Няўрокам кажучы = Не тут кажучы = Не пры нас казана = Не ў вашай (не ў гэтай) хаце спамінаючы = Не пра нас (не пра вас) кажучы. Гл. 926
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:30:42 | Сообщение № 93
admin
Репутация: 734
Награды: 117
941. Не сводить (не спускать) глаз - З вока не выпускаць = З ваччу не спускаць. Гл. 605, 1208

942. Не сойти мне с этого места - Каб я з месца не ўстаў = Каб я з гэтага месца не сышоў = Каб я да гэтага месца прырос = Каб я дахаты не дайшоў = Каб я гэтак ночаньку святую пераначаваў і дзень святы даждаў (калі гэта няпраўда). Гл 507, 1027, 1105, 1125, 1137, 1269

943. Несолоно хлебавши - Шылам патакі хапіўшы = Шылам гарачай кашы ўхапіўшы = Круп шылам наеўся = Торбу жаб прынёс (прывёз) = Быўшы, быўшы дый ідзі завыўшы = Прыйшоў, таўкача аблізаў дый пайшоў = Сліну каўтнуўшы = Як аблізаўшыся = З мілым ліхам = З квітам (з квітком). Гл. 1011

944. Нести (городить) околесицу (чепуху, чушь) - Лухту плесці (несці, малоць, вярзці) = Гарох з капустаю мяшаць = Боб з гарохам мяшаць = Мох з балотам несці = Сем карабоў наверзці = Абы-што вярзці (малоць) = Языком малоць = Не падсяваючы малоць (сыпаць) = Лухту непадсяваную лухціць = Плявузгаць. Гл. 1081

945. Несть числа - Лікам не злічыць = Ліку няма (не набрацца) = Лічбы не мець = Без лічбы = Страх глядзець = Цёмная хмара = Аж чорна = Недзе мех развязаўся = Як мурашак = Як маку = Як пчол у караніку = Зямля не падымае. Гл. 514, 654, 788, 819, 833, 1013, 1050, 1301, 1304, 1305

946. Нет и в помине - І заваду няма = І згадкі няма = І знаку няма

947. Нет стыда в глазах - У сабакі (у рабога сабакі) вачэй пазычыўшы = Сорам як таму цюцьку = Сораму як у пеўня мяса на шпорах. Гл. 1087

948. Не тут-то было - Ды дзе там

949. Не укладывается в голове - У галаве не тоўпіцца = Розуму не дабраць

950. Не фунт изюму - Не проста з моста = Не мех сшыць = Не пальцам пераківаць = Не люльку выкурыць = Не лапаць сплесці = Не лапці вязаць = Не абы-што
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:33:51 | Сообщение № 94
admin
Репутация: 734
Награды: 117
951. Нечего сказать - Што і казаць. Гл. 987, 1294

952. Не чета - Не раўня

953. Нечистая сила занесла (принесла) - Нячысцік прыгнаў = Паганая сіла прынесла = Бура прыгнала = Ліха прынесла. Гл. 1322

954. Ни богу свечка ни черту кочерга - Ні Богу свечка ні чорту галавешка (ражон) = Ні ў пір ні ў вір = Ні людзям паказаць ні сабе паглядзець. Гл. 957, 982, 1252

955. Ни бум-бум - Ні бэ ні мя, ні божае імя = Ні цэ ні бэ = Пень пнём. Гл. 1076

956. Ни былинки ни травинки - Ні сянінкі ні цавінкі = Ні скарынкі ні саланінкі = Ні крышачкі ні кропелькі = Ні былінкі ні парасінкі = Ані хлеба ані табакі (прападаем як сабакі) = Няма ні каліва = Няма ні крышкі = Хоць запалі, то яе трэсне (не лусне) = Ані шэлега. Гл. 970, 1310

957. Ни в городе Богдан ни в селе Селифан - Ні к Сідару ні к Хведару = Ні да печы ні да рэчы. Гл. 954, 982, 1252

958. Ни в дудочку ни в сопелочку - Ні скакун ні граюн, а ў куточку сядун = Ні качка ні швачка = Ні млён ні таўкач. Гл. 960, 988

959. Ни в коем случае - Ні ў якім разе. Гл 966

960. Ни в куль ни в воду - Ні ў плот ні ў азярод = Ні ў кола ні ў мяла = Ні ў плот ні ў тын, ні ў добрыя людзі = Ні ў пень ні ў калоду, ні ў плот ні ў азярод = Ні ў сеч ні ў печ = Ні ў біла ні ў мяла = Ні спору ні ўмалоту. Гл. 958, 988
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:35:07 | Сообщение № 95
admin
Репутация: 734
Награды: 117
961. Ни дать ни взять - Ні ўцяць ні ўзяць

962. Ни дна тебе ни покрышки - Трасца тваёй галаве = Каб табе на тым свеце дна не было = Каб табе заняло, каб табе зацяло = Каб табе зарвала ды залажыла = Каб ты яснага сонейка не ўбачыў (не аглядаў) = Каб табе белы свет зачыніўся = Каб цябе сонейка не грэла = Каб па табе не званілі = Каб табе тры пагібелі і адна трасца = Каб ты высах ды выпетраў = Каб цябе на сухой дарозе пабіла. Гл. 618, 1110, 1315, 1323, 1328

963. Ни жарко ни холодно - Ні свярбіць ні баліць = Ні ў пяце ні ў галаве = Ні цёпла ні холадна. Гл. 1295, 1296, 1308

964. Ни жив ни мертв - Без духу = Ні павешаны ні апушчаны = Ні жывы ні ўмерлы

965. Ни за грош (пропасть) - Ні за дзякуй = За гнілую рыбу = Як сабака (за сабаку) = Як рудая мыш (як рудыя мышы) = Як прусакі на марозе = Як рыба без вады = За гарэлы блін = За марны цень

966. Ни за какие блага - Ні за якія грошы = Ні за што на свеце. Гл. 959

967. Ни за понюшку табаку - Ні за панюх табакі = За няма што. Гл. 700, 968. 985, 1162

968. Ни за что ни про что - За няма што = Без дай прычыны = Без дай рацы = Ці ёсць за што ці няма за што = Задарма. Гл. 700, 967, 985, 1162

969. Ни кожи ни рожи - Ні з стану ні з твару = Ні з гловы ні з мовы = Ні людзям паказаць, ні сабе паглядзець = Хоць аброць кладзі на морду

970. Ни кола ни двора - Ні хаты ні лапаты = Ні хаткі ні градкі = Ні вала ні кала = Ні плоту ні азяроду = Ні курчаці ні парасяці = Ні ў лесе ні ў небе = Ні цюк ні чым чагенька = Ні чым чаго (чагенька). Гл. 956, 1310
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:35:37 | Сообщение № 96
admin
Репутация: 734
Награды: 117
971. Ни к селу ни к городу - Ні да печы ні да рэчы = Ні да рады ні да звады = Ні ў тры ні ў два (згарадзіць) = Ні два ні паўтара = Ні з пушчы ні з поля. Гл. 925

972. Ни мычит ни телится - Ні трэ ні мне = Ні кус ні плешча. Гл. 990

973. Ни на волос - Ні каліва (ні каліўца) = Ні на макавае зярнятка = Ні на макулінку (макуліначку) = Ні на волас. Гл. 974, 975, 976, 977

974. Ни на грош - Як у рэшаце вады = Як у жабрака грошай = Ні знаку = Ні крышкі (ні крышачкі). Гл. 973, 975, 976. 977

975. Ни на капельку - Ні крышачкі ні кропелькі = Ні на панюх табакі = Ні-ні, ні крышачкі. Гл. 973, 974, 976, 977

976. Ни на малость - Ні на сіні пазногаць (кепаць) = Ані звання = Ні на трошкі (трошачкі). Гл. 973, 974, 975, 977

977. Ни на синь-порох - Ні пораху ні сіняга. Гл. 973. 974, 975, 976

978. Ни ответа ни привета - Ні чуткі ні почуткі = І вочуткі не чуваць = І чуткі не чулі = І почуту няма = Ні адзыву ні адрыгу. Гл. 984

979. Ни охнуть ни вздохнуть - Ні дыхнуць ні зіпнуць = Хоць душу навязвай = Хоць ты сеўшы плач. Гл. 916, 1302

980. Ни пуха ни пера - Ляшчы ды акуні = Лаўцу з аўцу, братка = Дай жа, Божа, нашаму лаўцу з аўцу = Дай, Божа, каб было ўсё гожа
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:35:56 | Сообщение № 97
admin
Репутация: 734
Награды: 117
981. Ни пуха ни пера - К черту - Рыбна вам - Хоць не рыбна, затое юшна

982. Ни рыба ни мясо - Ні лой ні масла = Ні лой ні мяса, горай дурня Апанаса = Ні пражаны ні смажаны = Ні печаны ні вараны = Ні з мяса ні з пер'я = Ні ладу ні складу. Гл. 954, 957, 1252

983. Ни свет ни заря - Яшчэ й на дзень не займала = З цёмнага рана. Гл. 1336

984. Ни слуху ни духу - Ні слыху ні прослыху = Ні слыху ні дыху = І куры не шэпчуць = Ані вокам не відаць, ані слыхам не чуваць = Ні вока не бачыла, ні вуха не чула. Гл. 978

985. Ни с того ни с сего - Без нічога ніякага = Без нічога ніякага, без нічога нічагісенька = Ні села ні пала = Ні села ні пала, дай бабе (баба) сала = Ні села ні пала, давай, котка, сала = З дабрамеру. Гл. 700, 967, 968, 1162

986. Ни сюда ни туда - Ні сюдою ні тудою = Ні сюды ні туды, мае мілыя дуды = Ні сюды Мікіта ні туды Мікіта

987. Ничего себе - Нішто сабе = Дарма сабе. Гл. 951, 1294

988. Ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец - Ні шавец, ні кравец, ні каваль, ні стругаль (а проста гаварыльшчык) = Ні трэц, ні мнец, ні ў дуду ігрэц = Ні да танца ні да ражанца. Гл. 958, 960

989. Ни шуму ни гаму - Ні піску ні віску = Ні крыку ні выку

990. Ни шьет ни порет - Ні куе ні плешча = Ні пашые ні папора = Ні качка ні швачка. Гл. 972

991. Носится как дурак с писаной торбой - Носіцца як дурань з маляванай торбай (з мялам, са ступаю, з дзвярыма) = Носіцца як чорт з бубнам = Важдаецца як кот са здохлай мышшу = Носіцца як са скулянкаю = Дурань дзверы. Гл. 992

992. Носится как курица с яйцом - Цацкаецца як з велікодным яйкам = Носіцца (кешкаецца) як кот з салам (з селядцом) = Носіцца як курыца з першым яйкам. Гл. 991

993. Обливаться (умываться) слезами - Свет тапіць = Слязьмі (слёзкамі, слёзачкамі) залівацца = Плакаць як бацьку (матку) пахаваўшы = Плакаць як матка па дзіцятку = Як бобам плакаць = Слёзы ручацца. Гл. 843, 1139, 1144

994. Обломать рога - Рогі падпілаваць (спілаваць, урэзаць, падрэзаць) = Рогі прыцерці (уцяць, пазбіваць) = Рожкі зняць = Хвост уцяць

995. Ободрать (обчистить) как липку - Аблупіць (абабраць, абдзерці) як ліпку = Да жывога аблупіць = Ад пят да галавы абдзерці = Ні на семя ні на емя не пакінуць. Гл. 1009, 1123

996. О двух головах - Кароткія (кароткі) завароткі. Гл. 939

997. Один на один - Сам-насам. Гл. 1168

998. Один-одинешенек - Адзін душою = Адзін-аднюткі (адзін-аднюсенькі) = Адзін-адзінюткі (адзін-адзінюсенькі) = Адзін-адненькі = Адзін-адным = Адным-адзініца = Сам сабою = Сам сабе = Усяе талакі - свае дзве рукі. Гл. 486, 787

999. Один черт - Адна трасца = Адна халера = Адна вяроўка = Адно шчасце = Адзін дабрыдзень = Не Гірша, дык чорт іншы = Ці пражаны, ці смажаны - усё адно. Гл. 575

1000. Одна лавочка - Адна хеўра = З адной хеўры
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:36:21 | Сообщение № 98
admin
Репутация: 734
Награды: 117
1001. Одним духом - Чуй дух = Як слова мовіць (сказаць) = У адзін дух = Як слова вымавіць здалося. Гл. 520, 541, 542

1002. Одним махом - За адным скрыпам = За адным цягам = За адным свістам = За адным добрым днём = Адным скокам. Гл. 554

1003. Одним миром мазаны - Адзін чорт маляваў (намаляваў) = Адным грэбенем прычасаліся = Чэрці адной шэрсці. Гл 631, 737, 892, 1004

1004. Одного поля ягоды - З аднаго гнязда птушкі = З аднаго балота чэрці = Адным возам па піва едуць = Каб павесіў, то адзін другога не пераважыць. Гл. 631, 737, 892, 1003

1005. Оказать любезность - Ласку зрабіць (учыніць) = Літасць учыніць

1006. Окунуться (уйти) с головой - Па вушы ўехаць

1007. Олух царя небесного - Асёл маляваны = Дурань малёваны = Непадсяваны дурань = Глумак глумаком. Гл. 487, 615, 657, 658, 867

1008. Опустить руки - Рукі злажыць = Крылы раскапусціць

1009. Оставить без рубашки - З сарочкі вывесці = Да ніткі абабраць = Ні вала ні кала не пакінуць = Ні хаты ні лапаты не пакінуць = Руб ды пярэпірка засталіся. Гл. 995, 1123

1010. Оставить рожки да ножки - Хвост і грыву пакінуць = Рогі ды ногі пакінуць
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:36:39 | Сообщение № 99
admin
Репутация: 734
Награды: 117
1010а. Остатки сладки - Як мала стала, дык засмакавала = Апошні праснак - сама смак = Мала мелі - смачна елі

1011. Остаться при своих интересах (козырях) - На тым жа суку сесці = На той самай сесці = З такам пайсці (вярнуцца) = Што прынёс, з тым і пайшоў = Як прыйшлі, так і размінуліся = На тым самым месцы сесці. Гл. 943

1012. Остер на язык - З языком як з мячом = Язык як брытва = Ажно ў пяты коле = Спрытны на язык

1013. Отбоя нет - Хоць махалам махай = Не абабрацца. Гл. 514, 654, 788, 819, 833, 945, 1050, 1301, 1304, 1305

1014. От всей души - Ад шчырае душы. Гл. 1029

1015. От горшка два вершка - Кату па пяту = Вераб'ю па калена = Пчале па крылле = Сабаку па хвост = Раку па вусы = Ад зямлі не адрос = На раз аблізаць = Кавалер - кату па каўнер. Гл. 479

1016. Отдать концы - Ключыкі ў мора аддаць = Вечкам накрыцца = Век скончыць = Душа з цела выйшла. Гл. 625, 704, 1024, 1088, 1096, 1115, 1214. 1249

1017. От зари до зари - Ад відна да відна (ад віднога да віднога) = Ад зары да зары. Гл. 1224

1018. Отколоть номер - Коніка выкінуць. Гл. 1021

1019. От корки до корки - Ад дошчачкі да дошчачкі (ад дошкі да дошкі) = Ад вокладкі да вокладкі

1020. Откуда ни возьмись - Ні адтуль ні адсюль = Ні стуль ні ссюль = Адкуль ні возьмецца = Скуль ні ўзяўся. Гл. 504, 773
ingvarr
(63291) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:37:16 | Сообщение № 100
admin
Репутация: 734
Награды: 117
1021. Отмочить штуку - Штуку адпаліць (удзерці, укроіць, урэзаць, утнуць) = Штучку вытварыць. Гл. 1018

1022. Отныне и до века - Ад веку і да веку = Пакуль свет (стаіць). Гл. 653

1023. Отправить в мир иной - У царства нябеснае пусціць = На той свет загнаць (пусціць). Гл. 598, 1146, 1163, 1180, 1217, 1273

1024. Отправиться на тот свет (к праотцам) - На той свет падацца (пайсці) = Да Бога пайсці = Да Абрагама на піва паехаць (пайсці) = Авечкі пасвіць да Абрагама пайсці = Са свету збыцца (збавіцца) = З гэтага свету зыйсці. Гл. 625, 704, 1016. 1088, 1096, 1115, 1214, 1249

1025. Отрезанный ломоть - Адкрышаны бераг (край) = Адрэзаная луста (адкросная скіба) = За чужым парогам

1026. От случая к случаю - Калі-нікалі = Сяды-тады (тады-сяды) = Гады ў рады = Мала калі = Іншым разам. Гл. 570

1027. Отсохни у меня язык - Каб мне язык адсох = Каб мне калом язык стаў (калі гэта няпраўда). Гл. 507, 942, 1105, 425, 1137, 1269

1028. Отставной козы барабанщик - Пустога двара затычка = Да пустога хлява затычка = Ад пустой бочкі затычка = Ад пустой хаты затычка = Усадзіў (даў, зляпіў) Бог душу ні ў пень, ні ў грушу. Гл. 1104

1029. От чистого сердца - Ад шчырага сэрца. Гл. 1014

1030. Очертя голову - Як утрапёны = Як чорт падсмалены = Не гледзячы ні вока, ні бока = Як жару пад хвост насыпалі. Гл. 546, 551, 604, 736, 781, 802, 1201, 1213, 1332
Форум » Досуг » Изучаем языки » Pусско-белорусский словарь пословиц
Поиск:

Рейтинг@Mail.ru