[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Форум » Досуг » Изучаем языки » Pусско-белорусский словарь пословиц
Pусско-белорусский словарь пословиц
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:05:13 | Сообщение № 61
admin
Репутация: 734
Награды: 117
531. Видал (видывал) всякие виды - Ведае, дзе чорт начуе = Ведае, дзе кароль абедае = Не з аднае студні ваду піў = Не з аднае дзяжы хлеб еў = не з аднае табакеркі табаку нюхаў. Гл. 1116

532. Видеть насквозь - Навылёт бачыць

533. Видеть своими глазами - На свае вочы бачыць

534. Визжит как недорезанный поросенок - Пішчыць як свіння ў плоце = Крычыць нібы з яго скуру лупілі = Крычыць як на жывот = Да неба песню цягне (як свіння ў плоце ўшчамілася)

535. Вилять хвостом (угодничать) - Лёстачкі падпускаць = Лёстачкамі слаць = Слаць як ліс хвастом = Мякка слаць. Гл. 613, 1140, 1234, 1287

536. Вилять хвостом (хитрить) - Бачком ехаць = Ліса фарбаваць = Хітраваць як ліс (як злодзей, як варожка). Гл. 587, 689, 706, 729, 1121

537. Висеть (держаться) на волоске - На павуцінцы ліпець = Ліпець як арэх на сухой галіне. Гл. 643

538. Витать в облаках - Пра нябесныя мігдалы думаць = Пра нябесныя ясноты марыць = У надхмар'і лунаць = У паднябессі лунаць

539. Вить веревки - Сырыцу выкручваць = Вады прамытае не даваць. Гл. 1178

540. В конце концов - Урэшце (нарэшце, зрэшты)
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:05:31 | Сообщение № 62
admin
Репутация: 734
Награды: 117
541. В мгновение ока - Як вокам маргнуць = Як змаргнуць = На вокамгненні = Як у воку мгненне = Як «га!» Гл. 520, 542, 1001

542. В момент - Як стой = Як табе (вам) кажу = У момант вока = У адзін момант = Маланнём змахацца = Як маланкаю спаліў. Гл. 520, 541, 1001

543. В нетях быть (обретаться) - Сабакам сена касіць = Сабакі пасвіць

544. Во веки веков (всегда) - Век-вяком = З век вякоў = З вякоў вечных = Як свет светам = Як свет стаіць. Гл. 730

545. Во веки веков (никогда) - Як свет светам = Як свет стаіць

546. Во весь дух - Чым дух = Што духу = Як ёсць духу = На ўсе застаўкі (браць) = Што моцы = Колькі змогі. Гл. 551, 604, 736, 781, 802, 1030, 1201, 1213, 1332

547. Во весь рост - На ўвесь рост = Як вялікі

548. Во времена оны - Не за нашым Богам = Не за нашай памяццю = Як свет зачаўся. Гл. 1102

549. Во все горло (во всю глотку) - На ўсё горла = Усім голасам = Як варона на дождж = Крычаць як наняты. Гл. 550, 793, 825, 1333

550. Во всю ивановскую - На ўсе застаўкі (браць) = На ўсю (на ўсенькую) покалатку = Крычаць як у карчме. Гл 549, 793, 825, 1333
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:05:48 | Сообщение № 63
admin
Репутация: 734
Награды: 117
551. Во всю прыть - Быццам вецер паімчаў = Як віхор = Як ветрам гнаны = Як маланка. Гл. 546, 604, 736, 781, 802, 1030, 1201, 1213, 1332

552. Во всяком случае - У кожным разе. Гл. 908. 1070

553. В один прекрасный день - Аднаго дня = Аднаго разу

554. В один присест - За адным заседам (вячэра за абедам) = За адным разам = Зараз. Гл. 1002

555. Водой не разольешь - І вада не размые = Вада не размые і свіння не разрые = І цапом не развядзеш = Як у адной кашулі хрышчаныя = Як прыкіпелі адзін да другога = Як галубкі ў пары = Як браты = Як спрэжаныя

556. Воды не замутит - Вока нікому не запарушыць = Хоць у вуха кладзі = Хоць да сэрца (да раны) прыкладай = Вады ў лыжцы не замуціць. Гл. 865

557. Войти во вкус - Смак спазнаць (адчуць) = Усмакавацца (рассмакаваць)

558. Войти в раж - У стос увайсці

559. Волосы становятся дыбом - Шапка на галаве расце = Аж шапка паднялася = Нешта за каўнер бярэ = Вочы слупа (слупам) сталі = Дрыжыкі працінаюць = З капылоў далоў. Гл. 664, 863, 1055

560. Волчий аппетит напал - Конская ежа напала = Пропасці напалі = Прогліца напала = Як не ў сябе = Як тры дні не еў = Як з галоднага краю вырваўся = Як ніколі хлеба ў вочы не бачыў = Як на голад = Есць як валоў шэсць = Не ў свой дух (не ў свае духі)
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:06:05 | Сообщение № 64
admin
Репутация: 734
Награды: 117
561. Воротить рыло - Нос адварочваць (вярнуць) = Носам круціць = Твар адварочваць

562. Вот именно - Праўда што

563. Вот так клюква - Вось табе і гацаца = Вось табе і смешкі з бабінай плешкі. Гл. 565

564. Вот тебе и вся недолга - І квіта, дзядзька Мікіта = Квіта, пане Мікіта. Гл. 726, 731

565. Вот тебе и на - Вось табе і маеш = На табе. Гл. 563

566. Впасть в детство - І ў лецях і ў дзецях = Здзяцінець

567. В подметки не годится - Падноска (вусцілкі, падэшвы) не варты = Вады падаваць не варты = Ботаў чысціць не варты. Гл. 1129

568. В подпитии - На падпітку = У жарку = Пад чаркай = У бутэльку зірнуў. Гл. 1060

569. В положении (беременная) - У цяжку (у цяжары) = Пры сабе (хадзіць) = Дзіцем хадзіць = З жыватом (з чэравам). Гл. 905

570. Время от времени - Час ад часу = Калі-нікалі = Зрэдчас = Часамі (часам). Гл. 1026

571. Врет как сивый мерин - Хлусіць як наняты = Хлусіць не падсяваючы = Брэша, што сліна да губы прынясе = Маніць і не пасміхнецца = Брэша як лён чэша (як клін чэша) = Так маніць, што не пралезеш

572. В самом деле - Сапраўды = Папраўдзе = Дапраўды = Напраўду

573. В самую пору - Сама раз = Сама што. Гл. 1258, 1264

574. Всем миром - Усёй грамадою

575. Все равно - Усё адно = Усё роўна. Гл. 999

576. Всех благ - На ўсё добрае = Усяго добрага = Усяго найлепшага = Бывайце здаровы, жывіце багата = Усяго. Гл. 505

577. В скором времени - Па хуткім (нядоўгім, скорым) часе = Па малой гадзіне = Неўзабаве

578. В случае чего - Калі што якое

579. Вставать (становиться) на дыбы (противиться) - Дыбка (дубака) станавіцца = На дыбкі станавіцца (падымацца) = У дубкі ісці

580. Вставлять палки в колеса - Дарогу перасякерваць (перасякаць, заступаць) = Шостку падкідаць = На перашкодзе стаяць
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:06:19 | Сообщение № 65
admin
Репутация: 734
Награды: 117
581. Встать с солнцем - З зарою ўстаць = Раннюю расу абагнаць = Як свет сонцам (устаць)

582. Вступать в возраст (в лета) - У гады ўбірацца = Пад людзі падысці = У пер'е брацца (убірацца, абростаць) = Жаўткі ўбіраць (ўвабраць) = Сталець

583. Вступить в брак - Шлюб узяць = Шлюб (шлюбу) шлюбаваць = Пабрацца

584. Всыпать горячих - Даць гарту = Бізуна ўліць = Дыхту даць = Даць як каню сечкі. Гл. 624, 694, 1222

585. Всякая всячина - Збор каляда = Усё ўсялякае = Усялякае рознае

586. Втереться в доверие - У ласку ўбіцца

587. Втирать очки - Акуляры настаўляць. Гл. 536, 689, 706, 729, 1121

588. Входить в силу - У сілу (у сілачку) убірацца = На ногі (на ножкі) падымацца (паўставаць) = У пер'е брацца = Пер'е абтрэсаць

589. В чем душа держится - Кісялёвыя ногі = Жыццё на нітку павесіў = Хоць калочкам падапры. Гл. 526, 669

590. В четырех стенах - Між чатырох сцен

591. Выбить (вышибить) дурь - Матыліцу выгнаць (з галавы) = Дурыкі выгнаць (выбіць) = Атосы падцягнуць

592. Выбиться из сил - З духу выбіцца = З сілы выбіцца = Язык высалапіць = Язык набок = Язык на бараду высунуць = Аж душа вылазіць = Без рук астацца = Рукі адрабіць = Знемагчыся = Знябыцца = Знясілець (знясіліцца). Гл. 515, 666

593. Выеденного яйца (ломаного гроша) не стоит - Выскваркі не варты = Зломанага шэлега не варты = Гарэлага шэлега не дам = Тры грошы не варты

594. Выйти боком - Праз бок вылезці = Вомегам вылезці

595. Выкрасить да выбросить - На лапату ды за хату = Узяць венік ды на сметнік = Толькі на трэску дый вон

596. Выматывать кишки - Вантробы ад'ядаць (пераядаць) = Нутро паліць = Кішкі пераядаць = Гізунты выцягваць = Вантробы выцягваць (даставаць). Гл. 670, 1265

597. Выносить сор из избы - Смецце (бруд) на вуліцу выносіць = Сваё смецце на чужы сметнік выносіць = Смецце з хаты выносіць (на чужы падворак)

598. Вынуть (вышибить) душу - Душу дастаць = Духі дастаць = Цела з душою разлучыць. Гл. 1023, 1146, 1163, 1180, 1217, 1273

599. Вынь да положь - З калена выламі = З пальца выламі = Хоць радзі, а падай = Хоць рыгні, а мусіш = Хоць ялаўка, а цяліся = Хоць ты дой быка, але дай малака

600. Высасывать кровь - Кроў смактаць (ссаць) = Смактаць як вуж = Высмактаць як расянка камара. Гл. 655, 1266
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:06:32 | Сообщение № 66
admin
Репутация: 734
Награды: 117
601. Выскочить (вылететь) из головы - З галавы выйсці (выпасці) = З думкі вылецець = З памяці зляцець (зысці) = З памяці спусціць

602. Высосать из пальца - З языка высмактаць (выссаць) = З-пад кіпця выкалупаць

603. Высохнуть как щепка - На трэску (на дошку, на костку) выпетраць = Высахнуць як таран (як былінка, як сугак, як мядзведжая лапа) = На гарохаву лапатку высахнуць = Стаць як цень. Гл. 1221

604. Высунув (высуня) язык - Язык высалапіўшы = Язык на плячо = На ўсе жылы. Гл. 546, 551, 736, 781, 802, 1030, 1201, 1213, 1332

605. Вытаращить (выпучить) глаза - Вочы вырачыць (паставіць, выгаліць, утаропіць, вылупіць) = Бельмы выкаціць (вылупіць) = Вочы ў лоб кульнуліся = Вырачкі прадаваць = Утаропіцца. Гл. 941, 1208

606. Вышел сухим из воды - Пабыў у вадзе і не мокры нідзе = Дарма прайшло. Гл. 1219

607. Глаза бы мои не смотрели - Брыдка глядзець = На вочы б не бачыць = Гадка пазіраць

608. Глазам своим не верить - Вачам веры не даваць

609. Глаз не сомкнуть - Вачэй (вока) не злажыць = І на волас не задрамаць = Ні на макавае зернейка не заснуць

610. Глас вопиющего в пустыне - Марны лямант
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:08:08 | Сообщение № 67
admin
Репутация: 734
Награды: 117
611. Глуп как пробка (как пень, как сивый мерин) - Дурны, як даўбешка (як доўбня, як пень, як авечка, як цецярук, як баран, як свіння, як пута, ях халява, як хамут, як бязмен) = Абух абухом = Тупы як абух (як боўтка)

612. Гнуть свое - У сваю дуду дзьмуць = Сваё правіць (сваё права правіць) = На сваё наважваць = На свой капыл гнуць (рабіць)

613. Гнуться в дугу - Крукам гнуцца = Гнуцца як ангельскі цюцька. Гл. 535, 1140, 1234, 1287

614. Гол как сокол - Голы як бізун (як палец, як костка, як стары венік) = Голы як стой = Гол як кол = Голы гальцом = Салому сячэ, пірагі пячэ, сенам падмазвае. Гл. 482

615. Голова садовая - Галава малінавая = Галава капусцяная. Гл. 487, 657, 658, 867, 1007

616. Гоняться за двумя зайцами - На сем сукоў садзіцца = Дзвюх сарок за хвосг трымаць = Два зайцы гнаць

617. Горе луковое - Гора чубатае = Згарода няшчасная = Няздара нейкая

618. Гори синим огнем - Гары яно гарам = А няхай яно дымам возьмецца = Хай яго агні высмаляць = Хай яно перуном (пылам) пойдзе = Няхай тут усё дымам сядзе = Каб яно дагары з дымам пайшло = Бадай ты без агню згарэў = А няхай ты згары = Каб ты ўпапялеў = Каб цябе агонь спаліў = Агнём цябе запалі. Гл. 962, 1110, 1315, 1323, 1328

619. Груши околачивать - Вуглы абціраць = Мухі лавіць = Па завуголлі туляцца. Гл. 490, 838, 1045, 1106, 1212

620. Давать голову на отсечение - Руку (рукі) на адцён даваць = Галаву (руку) на страценне даваць = Рукі па локаць даваць адцяць = Родам і плодам клясціся
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:11:22 | Сообщение № 68
admin
Репутация: 734
Награды: 117
621. Давать на чай - Гасцінца даваць

622. Давать (задавать) стрекача - Лататы даваць = Хадала даваць = Дзеркача (дзерака) даваць = Цягу даваць. Гл. 691, 1069

623. Дать (сунуть) барашка в бумажке (дать взятку) - Руку застраміць (заскабіць) = У лапу даць = Цюку ў руку

624. Дать березовой каши (сильно избить) - Лазы даць = Кія ўсыпаць = Дубца даць (ўліць) = Пугі ўліць = Кулакамі пачаставаць. Гл. 584, 694, 1222

625. Дать дуба - Старчом стаць = Душою рыгнуць = Бараду задзерці = І кокашы задзерці = Жаба цыцкі дала. Гл. 704, 1016, 1024, 1088, 1096, 1115, 1214, 1249

626. Дать (задать) жару (отругать, наказать) - Пытлю даць = Зыра даць = Лазні даць = Фаеру даць = Лупня (лупцаха) даць. Гл. 630, 695, 1211

627. Дать маху - Пудла даць = Не на тую нагу бот надзець = Схібіць = Спудлаваць

628. Дать повольку - Лейцы папусціць = Папуску даць = Патолю даць = Распусціць як дзедаву (цыганскую) пугу

629. Дать по шее - Каўнер (каўняра) памацаць = Па шыі накласці = У каўнер наўскладаць (налажыць) = Па карку заехаць = Каўша даць. Гл. 888, 890, 1043

630. Дать прикурить - Гароху засыпаць (троху) = Па пер'і даць = Салёнкі даць = Лупакоў надаваць. Гл. 626, 695, 1211

631. Два сапога пара - Абое рабое = Роўны з роўнага цешыцца = Адзін аднаго (адзін другога) не перацягне = Які ехаў, такі (такую) стрэў. Гл. 737, 892, 1003, 1004

632. Делать из мухи слона - З камара каня рабіць = З блыхі (з мухі) вала рабіць = З ветру вяроўку віць = Раскажаш пра вераб'я, а перакажуць пра жураўля = Скажы на кепаць, а даложаць на локаць = Байка з камара вырасце на вала

633. Делить шкуру неубитого медведя - З незабітага ліса футра (кажух) шыць = На жывым мядзведзі скуру купляць = Скуру ў лесе фарбаваць (прадаваць) = Не скубі, пакуль не зловіш

634. Дело труба (табак) - Справа дрэнь = Паганая (кепская) справа

635. День-деньской - Як божы дзень = Як дзень белы = Ад світання да змяркання = Ад рання да змяркання = Ад віднога да віднога = Цалюткі дзень = Пераз цалюхенькі дзень

636. День ото дня - Што ні дзень = З кожным днём

637. Держать в узде - На аброці трымаць = На тугу трымаць. Гл. 638

638. Держать в черном теле - У абцугах трымать (у абцугі ўзяць) = У цвіку трымаць = У шчэпці (у ляшчоткі) ўзяць = У аглоблі загнаць. Гл. 637

639. Держать пари - У заклад ісці

640. Держать себя высоко - Высока галаву насіць = Шмат казюлек у носе = Без фігі не да носа = Шостам галавы не дастаць. Гл. 696
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:12:24 | Сообщение № 69
admin
Репутация: 734
Награды: 117
641. Держать (иметь) сердце - Слязу ў сэрцы трымаць = Закалец мець. Гл. 745

642. Держи карман шире - Кішэнь падстаўляй = Заўтра з мехам прыходзь

643. Держится на честном слове - Ледзьве ліпіць = Ледзь трымаецца = На жывую нітку шыта. Гл. 537

644. Держи хвост пистолетом - Хвост абаранкам (дугою) трымай = Нос дудою трымай

645. Длинный язык - Язык з-за зубоў выбіваецца = Язык доўгі = Язык як дзедава пуга = Язык да пят = Язык як памяло (у бабы) = Язык доўгі як у жаўны = Рот наросхрыст, язык на плячо. Гл. 1195. 1345

646. Для вида - Для (дзеля) прыліку = Толькі знаку = Адно знак

647. Днем с огнем не сыскать - Са свечкаю (у руках) не знайсці = І Саўка не знойдзе. Гл. 754

648. Довести до ручки - Да абуха дабіць (давесці) = Да пухі дабіць = На пусты канец звесці = На пшык звесці

649. Дойти до ручки - На пусты канец сысці (з'ехаць) = Да пустога канца дажыць (дажыцца) = На нішто з'ехаць = На пшык з'ехаць = Да пугаўя (да пужальна) дабіцца = Да няма нічога дайсці

650. До основания - Ушчэнт (дашчэнту) = Дарэшты = Да пня
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:15:22 | Сообщение № 70
admin
Репутация: 734
Награды: 117
651. До отвала - Як стаць = Як завязаць = Па (самую) завязку = У разорву = Аж цераз вушы = Цераз горла валіцца = Ажно кішка прутам стала

652. До последнего издыхания - Да самага скону = Да астатняга дыху

653. До скончания века - Па век вякоў (векаў) = Да скону свету = Пакуль свет (стаіць) = Давеку. Гл. 1022

654. До черта - Чорт колькі = Чортава процьма = Да гібелі = Да халеры. Гл. 514, 788, 819, 833, 945, 1013, 1050, 1301, 1304, 1305

655. Драть шкуру - Скуру дзерці = Дзерці як воўк кабылу = Скуру палосамі дзерці. Гл 600, 1266

656. Дрожать над каждой копейкой - За капейку калаціцца = Крукам вісець над шэлегам. Гл. 690, 703, 719

657. Дубина стоеросовая - Варона загуменная = Доўбня (даўбешка) дурная = Цялё нялізанае = Палена дурное. Гл. 487, 615, 658, 867, 1007

658. Дурак набитый - Чысты дурань = Дурны як бот (як стаптаны бот, як бот з левай нагі) = Дурны як кавальскія гарны = Дурны як варона (як цецярук) = Як сала без хлеба = Боўдзіла дурное = Абух тупы. Гл. 487, 615, 657, 867, 1007

659. Дурной (худой) глаз - Нялюдскія (паганыя, ліхія, кепскія) вочы = Лядашчыкава вока = Нядобры на вочы

660. Дух захватывает - Духі (дух) займае (зацінае) = Дух забівае

661. Духовная пища - Духоўны пажытак = Пажытак душы

662. Душа нараспашку - Душа наросхрыст (нахлашч) = Шчырая душа = Сэрца на далоні. Гл. 1148

663. Душа не лежит - Душа не горнецца

664. Душа ушла в пятки - Аж душа зайшлася = І душы не было = Аж душа ў пяткі зайшла = Душа ў пяты пайшла = Душа трасецца = Пад пяты коле. Гл. 559, 863, 1055

665. Дышать на ладан - У вырай збірацца = Зямлёю пахнуць = Галасок хоць у пясок. Гл. 512, 904, 1100, 1207, 1239

666. Едва ноги волочить - Ледзьве ногі перастаўляць = Ног не змяніць = Ног змяніць не можа = Ледзь ногі совае. Гл. 515, 592

667. Ей-богу - Далібог (дальбог) = Далібог праўда = Даліпан = Даліпан праўда = Дайце веры = Богам сведчуся. Гл. 668

668. Ей-ей (ей-же-ей) - Дапраўды = Дадушы = Дадушы праўда. Гл. 667

669. Еле-еле душа в теле - Душа на нітачцы затрымалася = Дух вылазіць (духі вылазяць) = Ледзьве ногі цягае. Гл. 526, 589

670. Есть поедом - Ежма есці = Жыўцом есці = Бакі аб'ядаць = Кішкі пераядаць = Вочы пячы. Гл. 396, 1265
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:16:36 | Сообщение № 71
admin
Репутация: 734
Награды: 117
671. Ехать в ригу (блевать) - Казлы драць = Ванітаваць

672. Еще бы - Дзіва што = Атож

673. Жевать жвачку (надоедливо говорить) - Казань казаць = Малебны правіць = Таўчы адно = Жуйку жаваць. Гл. 827

674. Животики надрывать - Бакі рваць (зрываць, урываць) = За жывот (за жываты) брацца = Кішкі з рогату рваць = Ад смеху падрывацца = Порва бярэ. Гл. 807, 1276

675. Живот подвело - Духі падцягнула = Кішка ў кішку лезе. Гл. 808, 847

676. Живые мощи - Як здань з таго свету = Як з таго свету ўстаў = Як з крыха зняты = Адно цень застаўся = Худы як смерць (як шкілет) = Косці звоняць. Гл. 815

677. Жизнь бьет ключом - Жыццё крышнічыць (віруе, буяе, кіпіць)

678. Жить в свое удовольствие - На сваю пацеху жыць = Жыць як Адам у раі = Жыць як сад на пагодзе (як птушка на моры) = Жыць як вянкі плесці = Пялегавацца = Раскашаваць (раскашавацца). Гл. 801

679. Жить как кошка с собакой - Каты дзерці = Жыць (любіцца) як кот з сабакам = Сябраваць як два каты ў мяху. Гл. 511

680. Жить на чужих хлебах - На ласкавым хлебе быць = Жыць як у Бога за дзвярыма

681. Жить на широкую ногу - Жыць як пан (як кароль) = Панам (па-панску) жыць = Жыць як золата важыць = Жыццё як мёду піццё = Жывем як песні пяем

682. Жить по старинке - Па-даўнейшаму жыць = Па старых звычаях жыць

683. Жить своим умом - Свой розум мець = Сваім одумам (сваім розумам) жыць

684. Жребий брошен - Выбар зроблены = Лёсы зробленыя

685. Заблудшая овца - Аблудная авечка

686. Забодай тебя комар - Бадай цябе качкі з'елі (стапталі) = Каб цябе куры затапталі = Бадай цябе кот убрыкнуў = Каб цябе рак убрыкнуў = Каб цябе камары затаўклі = Каб цябе дождж памачыў = Каб цябе пярун калядны спаліў. Гл. 1329

687. Заводить шуры-муры - Залёты рабіць = Халяўкі смаліць. Гл. 1052, 1057

688. Заглянуть в бутылку (в рюмку) - Чарку ўзяць (кульнуць) = З шкляным богам пабачыцца (убачыцца, сустрэцца) = Шкляному богу пакланіцца = Шкло ўбачыць (пабачыць) = У бутэльку (у пляшку) зірнуць. Гл. 866

689. Заговаривать зубы - Зубы замаўляць. Гл. 536, 587, 706, 729, 1121

690. Загребастые глаза - Зямля ненаедная (ненаежная) = Зайздроснае вока. Гл. 656, 703, 719

691. Задавать драла (деру) - Драпака даваць = Лататы даваць = Цуба (цубака) даваць = Уцякаць як ад халеры (як ад заразы, як заяц ад сабакі, як чорт ад пасвячонай вады). Гл. 622, 1069

692. Задавать тон - Рэй весці

693. Задавать храпака (храповицкого) - На ўсе застаўкі храпці = Тхары капаць (дзерці) = У сапуны (у сапунцы) пайсці

694. Задать баню - Дыхту даць = Лазні даць = На абаранкі ўскінуць (даць) = На бабку збіць. Гл. 584, 624, 1222

695. Задать перцу - Перцу ўсыпаць = Даць перцу з імберцам = Лою за скуру заліць = На хвост усыпаць. Гл. 626, 630, 124

696. Задирать (драть) нос - Хохлікі дзерці = Лычык (грыб) задзіраць = Нос высока несці (трымаць) = У халяву ўступіць = Мухі (шэршні) ў носе завяліся = Чмялі мае ў носе = Крукам носа не дастаць. Гл. 640

697. Задним умом крепок - Па часе розум мае = У пусты след гаворыць = Розум прыходзе па шкодзе = Мудры лях па шкодзе

698. Задрать ноги (о смерти животных) - Капыты задраць = Капытамі налажыць = Хвост адкінуць. Гл. 1114

699. За естественной надобностью - Па сваёй патрэбе

700. За здорово живешь - З ласкі на пацеху = Без дай прычыны = Без дай ладу. Гл. 967, 968, 985, 1162
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:17:05 | Сообщение № 72
admin
Репутация: 734
Награды: 117
701. Заклепки не хватает - Трэцяй бэлькі нестае = Пятае клёпкі бракуе = Без пятай дошчачкі = Не тое што клёпкі, але і абруча няма. Гл. 861, 919, 1127

702. Заколдованный круг - Зачараванае кола = Заварожанае кола

703. За копейку удавится - За рубель жабу ў Вільню пагоніць = За капейку жабу да Барысава дубцом пагоніць = За шэлег у бажніцы плюне = За рублём павесіўся б = За рублём палез бы ў пекла = І з камара кроў высмакча (выссе). Гл 656, 690, 719

704. Закрыть (смежить) глаза - Вочы зачыніліся = На кут легчы = Рукі згарнуць = Рукі сашчапіць = Гасціны правіць, злажыўшы рукі. Гл. 625, 1016, 1024, 1088, 1096, 1115, 1214, 1249

705. Заливаться соловьем - Гаварыць як салавей з зязюлькаю = Гаворыць як крыніца булькоча = Гаворыць як у скрыпку грае

706. Замазывать глаза - Вочы замыльваць = Вочы сляпіць (туманіць) = Жвір у вочы сыпаць = Мазгі назад завярнуць. Гл. 536, 587, 689, 729, 1121

707. Замолвить словечко - Слова (слоўца) закінуць

708. Заморить червячка - Каліўца (каліва) ў рот укінуць = Каліва з'есці = Першы голад прагнаць

709. Заплечных дел мастер - Майстар галовы сцінаць

710. За родительской спиной (жить) - За бацькаваю галавою = За бацькавымі плячыма

711. Зарыть носом - Носам заараць = Зайца злавіць = Нос насталіць = З капылоў далоў = Носам у зямлю паляцець = Старча (старчака) даць

712. За семь верст киселя хлебать - За лыжку яды сем вёрстаў хады = Сем міль еду дзеля аднаго абеду = Дзеля адной ежкі сем міль пешкі = За хунт ляпешкі дзесяць вёрстаў пешкі

713. За словом в карман не лезет - Слова не пазычае = Спрытны на язык = На кожнае слова адказ гатовы

714. За тридевять земель - За блізкім светам = За светам = За дзесятаю гарою = За вялікімі барамі, за глыбокімі вадамі. Гл. 829, 1282

715. За ушами трещит - Аж нос гайдука скача = Аж нос у прысядкі гуляе (ідзе) = Аж нос угінаецца = Аж вушы трашчаць = Мала вочы не павылазяць. Гл. 1280

716. За уши не оттянешь - Папліскаю не адгоніш = Дзеркачом не згоніш (не адгоніш) = Не адцягнеш як ката ад мышы

717. За ушко да и на солнышко - За вуха ды туды, дзе суха = На лапату ды за хату

718. Зашибить деньгу - Шэлег абабіць = Капейчыну ўварваць (загрэбсці) = Капейку (якую) агораць

719. Зимой снегу не выпросишь - Снегу на Каляды не дапросішся = Узімку лёду не дасць = Гразі з-пад кіпця не дастаць. Гл. 656, 690, 703

720. Злачное место - Пажыўное месца
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:17:26 | Сообщение № 73
admin
Репутация: 734
Награды: 117
721. Змея подколодная - Гад падкалодны (папаўзучы) = Гадзіна праклятая = Вужака зякратая = Выпаўзень змяіны = Павук паганы = Скура вужачая = Погань чараватая

722. Знать как облупленного - Ведаць як аблупленую казу (кабылу) = Ведаць як аблупленага каня (сабаку) = Ведаць як ліхога шэлега (як ліхую шапку) = Яго скуру на пярэплатах пазнаю

723. Зуб на зуб не попадает - Зуб зуба паганяе = Аж зубы пакасцянелі = Душа заходзіцца = Дрыжыкі бяруць = Цыганскі пот праймае (бярэ, забірае) = Пасінеў (ссінеў, асінеў) як гусіны пуп = Сіні як пуп гусіны. Гл. 846

724. И был таков - Схапіў хатуль - дый быў патуль = Даганяй ветру ў полі = Толькі і чулі. Гл. 749, 1075

725. Иван не помнящий родства - Іван-бязродзіч = Бязродзіч = Іван той няпомнік

726. И вся музыка - І скрыпкі ў торбу = Дуды ў мех і квіта = Дуды ў мех і па ўсіх танцах. Гл. 564, 731

727. И в ус (себе) не дуть - Не дбаць і не шманаць = Не гнуцца й не вярнуцца = Як нічога ніякага. Гл. 1112

728. Иголку некуда просунуть - Носа не ўбіць = Шпількі не ўваткнуць = Голкаю няма дзе ткнуць (голкі не ўваткнеш) = Пальца прабіць не можна. Гл. 1344

729. Играть в прятки - У хованкі гуляць. Гл. 536, 587, 689, 706, 421

730. Играть со смертью в жмурки - Галаву пад абух падстаўляць = На нож (на ражон, на бадавень) лезці. Гл. 839, 1154

731. И дело с концом - І дуды вобземлю = Ужо і па клёцках = Дый годзе. Гл. 564, 726

732. Идти (плестись) нога за ногу - Не сваімі нагамі ісці = Як назаўтра трэба = Шоры цягнуць = Ісці як на паншчыну (як з могілак, як нявывалака) = Цягнуцца як смоўж (як нуда, як гад па зямлі) = Ідзе як за сабою воз цягне = Ідзе нібы спіць. Гл. 805, 1046

733. Идти своим чередом - Сваім парадкам ісці = Сваім ладам ісці

734. Извиваться ужом (изворачиваться) - Круціцца як вуж у вілах = Выкручвацца як вуж (як уюн) = Выпінацца (выкручвацца, круціцца) як скурат на агні = Выкручвацца як цыган на кірмашы

735. Из молодых да ранний - Малады, але спелы = Малады верабей, ды спрытны = Малое шчанё, а гаўкае

736. Изо всех сил - Як дух = На ўсе жылы = З цэлай моцы = Што моцы = Як моц-сіла = Як з шыбеніцы сарваўся = Як чорт з пісьмом. Гл. 546, 551, 604, 781, 802, 1030, 1201, 1213, 1332

737. Из одного теста - Чэрці адной шэрсці = Бліны-ляпешкі з аднае дзежкі. Гл 631, 892, 1003, 1004

738. Изо дня в день - Дзень пры дні = Што ў Бога дзень = Па што дзень = Дзень у дзень = Кожнага дня

739. Из первых рук - Праз першыя рукі

740. Из-под палки - Як з найму = З прымусу = З прынукі = Пад прыгонам = Як шарварку адрабляе = Як пад бізуном = Як на паншчыне
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:18:08 | Сообщение № 74
admin
Репутация: 734
Награды: 117
741. Из пушки по воробьям - За мухай з абухам = За камаром з малатком

742. Из уст в уста - З вуха на вуха

743. И купит и продаст - Прадасць і грошы палічыць = Крамная скура = Сабакам падшыты

744. Иметь в виду - Мець на ўвазе (на прыкмеце) = На воку мець = Наўвеце мець

745. Иметь зуб - Вока не мець = Закалец мець. Гл. 641

746. И нашим и вашим - Табе, Божа, і табе, Божа = Крышыць буракі на абодва бакі = Жыве з сарокамі, жыве і з варонамі = І Бога не гнявіць, і чорту дагадзіць

747. Искать днем с огнем - Удзень са свечкаю шукаць = Сонца днём з агнём шукаць

748. Искры из глав посыпались - Семдзесят сем агнёў убачыў = Аж зоркі ў вачах заскакалі = Свечкі ў вачах засвяціліся = Яскаркі з аччу пасыпаліся

749. И след простыл - І след ветрам змяло = І следу не стала = Ні пылу ні следу = Як венікам змяло = Прапаў як цень на вадзе = Са слыхамі пайшоў = І знаку не відаць (не засталося) = Знаку аніякага (аніякенькага). Гл. 724, 1075

750. Испокон века - Спракон вякоў = Спраку (спроку) веку = З продкаў вякоў = Спрадвеку. Гл. 544
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:18:50 | Сообщение № 75
admin
Репутация: 734
Награды: 117
751. Исчадие ада - З пекла родам = Чортам падшыты = Чортава кодла = Анцыпар няшчасны = Халера з-пад цёмнай хмары = Чортаў брат (сын, дух) = Чорт смалены з бурага балота = Нелюдзь нейкая. Гл. 1244, 1320

752. И так и сяк - І так і гэтак = То бокам то скокам = Скокам, бокам, павалокам. Гл 753

753. И туда и сюда - І туды і сюды = І тудою і сюдою = І сюды Мікіта і туды Мікіта. Гл. 752

754. Ищи ветра в поле - Даганяй ветру ў полі = Прапаў як туман = Як вадой разліўся. Гл. 647

755. Ищи дурака (дураков) - Няма дурных

756. Как аршин проглотил - Сядзіць (стаіць) як цвік = Няйначай кол пракаўтнуў

757. Как банный лист пристал - Прыліп як смала (як слата, як сала да падэшвы, як муха да мёду) = Прычапіўся як п'яны да плоту (як п'яніца да бутэлькі) = Смала смалою прывязаўся = Прыліп як бярозавы ліст у лазні = Прывязаўся як чорт да старой ігрушыны. Гл. 1103

758. Как будто язык проглотил - Цяляты язык аджавалі (ад'елі) = Маўчыць як без'языкі (як воцату выпіўшы, як камень пры дарозе, як мур, як слуп, як сыч, як рыба) = Маўчыць як немы (як нямко, як анямелы)

759. Как в аптеке - Мера і вера = Мера - вера, а вага - праўда = Дзе мера, там вера

760. Как варом обдало - Як халадзёнкай аблілі = Як агнём апякло = Як прыскам сыпнулі = Як жару сыпнулі
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:19:17 | Сообщение № 76
admin
Репутация: 734
Награды: 117
761. Как в воду канул - Прапаў як у ваду ўпаў = Пайшоў як з вадою = Прапала, і пырскаў не стала = Як камень у ваду = Як кулём на дно = Як у тон утануў = Як растаў. Гл. 795

762. Как в воду опущенный - Як жыць не збіраецца = Як пад зямлёю = Як цела без душы = Ні сцяты ні павешаны. Гл. 455

763. Как ветром сдуло - Як вецер знёс (звеяў, развеяў) = Як вада змыла = Як венікам змяло - І след ветрам змяло. Гл. 775

764. Как вкопанный - Як скамянелы = Як аслупянелы = Як прыкуты = Як стропаны (спутаны) = Застыў як певень пасля кукарэку. Гл. 771

765. Как в котле кипеть - Круціцца як уюн на патэльні = Круціцца як голы ў крапіве (ў мурашніку) = Падскокваць як кот на гарачай блясе. Гл. 523

766. Как волк на привязи - Злосці поўныя косці = Пячонка пячэцца = Злосны як спасаўская муха = Выскаліўся як сабака ў пастцы

767. Как говорится - Як той казаў = Казаў той = Так бы мовіць

768. Как гора с плеч свалилась - Як камень з грудзей ссунуўся = Нібы гара з плячэй (спала) = Як што з плеч ссунулася = Быццам камень з сэрца спаў

769. Как две капли воды - Як з вока выпаў (вырваны) = Голас у голас, волас у волас = Парушынкі (бубкі) падабраў = Нават крышкі пабраў = І крышкі бацькавы (матчыны) сцягнуў (пабраў) = І мэрачкі (кропелькі, крышачкі) пабраў = Кроплі зняў = Рыхтык (бацька, маці)

770. Как за каменной стеной - Як за мурам = Як за плотам = Як за каменнаю гарою. Гл. 804
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:19:49 | Сообщение № 77
admin
Репутация: 734
Награды: 117
771. Как изваяние - Як зачараваны = Нібы ўмураваны = Як стаўбень = Як слуп = Як пень у белы дзень = Як крыцаю сеў. Гл. 764

772. Как из ведра - Як з цэбра = Як з луба = Як з вяроўкі = Як з вядра = Як з конаўкі

773. Как из-под земли вырос - Выскачыў як казак з маку (як чорт з лазы, як жаба з куста) = Як з хмары спаў. Гл. 504, 1020

774. Как из рога изобилия - Як з рога дастатку = З рога ўсяго многа

775. Как корова языком слизала - Як вол злізаў = Як языком злізала = Як чорт хвастом накрыў = Як мышы з'елі. Гл. 763

776. Как корове седло - Як свінні завушніцы (пацеркі, набодрыкі) = Як карове падсядзёлак (сядло, паўшоры) = Як да свінні кульбачка. Гл. 777, 789, 792, 800

777. Как мертвому припарки - Як памерламу кадзіла = Як хваробе кашаль = Як хвароба з трасцаю. Гл. 776, 789, 792, 800

778. Как муху проглотил - Як мыла з'еўшы = Як мыш глынуўшы = Як журавін жменю глынуў. Гл. 876, 877, 878

779. Как на иголках - Як на шыле (на шылах) = Як на цвіках = Як на шпільках = Як на голках = Як на шрубах. Гл. 782

780. Как на подбор - Адзін у адзін = Каліва ў каліва (каліўца ў каліўца) = Лоб у лоб = Як на заказ

781. Как на пожар - Як жару (агню) ўхапіўшы = Як рыцыны глынуўшы = Як падсмалены = Як апараны = Як з жарам у нагавіцах = Як бягунка падганяе. Гл. 546, 551, 604, 736, 802, 1030, 1201, 1213, 1332

782. Как на угольях - Як падпякаюць = Як на жары = Як на вуголлі = Як у прыску = Як скурат на агні = Як чорт перад хмарай. Гл. 779

783. Как ни верти - Круці не круці = Як ні варочай (адно за адно карочай). Гл. 1311

784. Как ни в чем не бывало - Як ніколі нічога = Як нічога ніякага = Як не лысы = Як нібы той

785. Как об стенку горох - Як пугаю (што кіем) па вадзе = Як з вадою біцца = Як да сцяны гаварыць = Як з кабылаю пацеры мовіць. Гл. 1300

786. Какого черта - Якой хваробы = На ліха = На якога д'ябла. Гл. 883, 1191

787. Как перст - Як зязюлька = Як месячык у небе = Як таполя сярод поля = Як былінка ў полі = Як кол пры дарозе = Як той калок = Як пень = Як колас на ржышчы. Гл. 486, 998

788. Как песку морского - Як зорак на небе = Як маку = Як пяску. Гл. 514, 654, 819, 833, 945, 1013, 1050, 1301, 1304, 1305

789. Как плешивому гребень - Як сляпому акуляры = Як сляпому люстра (люстэрка) = Як лысаму грэбень. Гл. 776, 777, 792, 800

790. Как по маслу - Як з маслам = Бы маслам памазаў = Як на мазаных колах

791. Как последнего лишился - Як астатняе ў печ усыпаўшы = Як астатняе спёкшы = Як зямлю прадаўшы

792. Как прошлогодннй снег - Як у мосце дзірка = Як бочка без абручоў = Як леташні снег на градах = Як солі ў вочы = Як солі да селядца = Як гнілы корань у роце. Гл. 776, 777, 789, 800

793. Как резаный - Як зарэзаны = Як апантаны = Нібы з яго скуру лупілі = Як за язык пачэплены = Як на гвалт = Як на жывот. Гл. 549, 550, 825, 1333

794. Как с гуся вода - Ані ў знак = Як не лысы = І ні лыс Габрусь

795. Как сквозь землю провалился - Прапаў як у процьму ўпаў = Як вадою разліўся = Як праз зямлю праваліўся = Як перуном спаліла = Прапаў і сонцам запаў. Гл. 761

796. Как сквозь сон - Як праз сон = Як у сне

797. Как с козла молока - Як ад быка малака = Ні лою ні ўдою = Карысці як з порхаўкі = Карысці як з быка: ні воўны, ні малака = Як з казла: ні руна ні малака

798. Как с луны свалился - Як сёння з яйка вылупіўся = Хіба (няйначай) з неба зваліўся = Быццам з неба спаў = З дуба зваліўся

799. Как собака на сене - І не гам і не дам = Сам не гам і людзям (другому) не дам

800. Как собаке пятая нога - Як пятае кола ў возе (да воза) = Як сабаку другі хвост. Гл 776, 777, 789, 792
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:20:54 | Сообщение № 78
admin
Репутация: 734
Награды: 117
801. Как сыр в масле кататься - Як сыр у смятане (як клёцкі ў масле) плаваць (жыць) = Як галушка па масле плаваць = Бы сыр у масле качацца (пялегавацца, купацца)

802. Как угорелый - Як апантаны = Як ачмурэлы = Як шалёны = Як дурны = Як блёкату аб'еўшыся = Як мыш абсмаленая. Гл 546, 551, 604, 736, 781, 1030, 1201, 1213, 1332

803. Как ужаленный - Як апараны = Як варам абліты = Як муха ўкусіла = Як ад іскры = Як заяц з-пад купіны

804. Как у Христа за пазухой - Як за Богам = Як у божым вушку = Як у Бога за плячыма = Як у Бога за печчу = Як у матчыным жываце. Гл. 770

805. Как черепаха (ползти, тащиться) - Як муха па смале (на сыроватцы) = Як з гаршкамі на торг = Паўзці як вусень (як смоўж, як чарапаха) = Цягнуцца як рапуха. Гл 732, 1046

806. Кануть в небытие (в Лету) - У нябыт адысці = У няпамяць пайсці

807. Кататься (валяться) со смеху - Ад смеху заходзіцца (класціся, качацца, залягацца) = Покатам класціся = З рогату паехаць = Жывыя смехі. Гл. 674, 1276

808. Кишка кишке весть подает (кукиш кажет) - Кішка з кішкаю сварыцца = Салаўі ў жываце спяваюць = Кішкі марша граюць. Гл. 675, 847

809. Кишка тонка - Кароткія пяты = Кароткія завароткі

810. Класть зубы на полку - Зубы на паліцу класці = Зубы за грады (за градкі) класці = Чакаць зіміцу, зубкі склаўшы на паліцу. Гл. 1184, 1342

811. Клевать носом (дремать сидя) - Акуні цягаць (вудзіць) = Табаку важыць = Дзяды вадзіць = Борухі вадзіць = Носам вадзіць

812. К морковкину заговенью - На святыя ніколі = На святыя Міколы або ніколі = На святы Адам. Гл. 814, 1083

813. Ко всем чертям (к чертям собачьим) - У балота = У аржавень = У вір = На ростані = На сухі лес = У катнія рукі = На лясы, на балоты. Гл. 834

814. Когда рак (на горе) свистнет - Як воўк шчанём будзе і брахаць хвастом будзе = Як на далоні валасы парастуць = Як будзе баба дзеўкаю = Хутчэй бусел жарабя ўродзіць = Тады, хіба, перастане, як сарока бела стане. Гл. 812, 1083

815. Кожа да кости - Ногі ды рогі = Рэбры ды скура = Адно косць ды скура = Ні духоў ні трыбухоў = Хоць рэбры лічы = Касцьмі барабаніць = Адны вочы блішчаць = Худы як дошка (як смык, як скрыпка) = Як ніколі нічога не еўшы. Гл. 676

816. Козел отпущения - Ахвярны казёл

817. Коломенская верста (высокорослый) - Пад (самае) неба = Вялікі як матавіна = Доўгі як жэрдка = Выгоністы як хвоя = Выгнала як тычыну = Вырасла як дырба

818. Комар носа не подточит - Камар носам не падлезе = Камар носа не падаткне

819. Конца-краю нет - Канца і меры няма = Канца-берагу няма (не відаць) = Ні канца ні меры. Гл. 514, 654, 788, 833, 945, 1013, 1050, 1301, 1304, 1305

820. Коптить небо - Зямлю цяжыць = Свет займаць = Свет смуродзіць = Дні церці

821. Косая сажень в плечах - Цэлы сажань у плячах = Плечы як засланка

822. Кот наплакал - З жабіны прыгаршчы = З антонаву слязу = Зайцу на закуску = У адну столку = Можна на пальцы спячы = Толькі вочы мачаць = Як вароне (сароцы) на хвасце панесці = Як кату пад'есці = Кот за адзін абед з'еў. Гл. 1169

823. Красная девица - Краса-дзеўчына

824. Краснеть до корней волос - Да самых вушэй чырванець = Аж спіна пачырванела = Ракі пячы

825. Кричать не своим голосом - Нема крычаць = Крычма крычаць = Немым духам (голасам) крычаць = Ліхім крыкам крычаць. Гл. 549, 550, 793, 1333

826. Кровь с молоком - Здаровы як дуб скарбовы (як рыжык баровы, як лёд, як мур) = Здаровы як дуб ды моцны як зуб = Сыр ды малако = Як перапечка = Як конь стаенны = Румяны як пернік = Маладзіца як брусніца

827. Крутить (заводить) шарманку - Катрынку заводзіць. Гл. 673

828. Куда ветер дует - Які вецер павее = Куды вецер, туды я = Куды ветрык вее

829. Куда ворон костей не заносил - Дзе зязюлі не кукуюць = Дзе камар козы пасе = Дзе саболі пасвяць = Дзе горкі перац расце = Дзе нашыя вароны не лятаюць = Дзе чорт хамуты не вешае. Гл. 714, 1282

830. Куда глаза глядят - У свет вочы = Куды вочы павядуць = За вачыма = Дзе вочы панясуць. Гл 831
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:21:16 | Сообщение № 79
admin
Репутация: 734
Награды: 117
831. Куда ноги несут - Перад сабою = У белы свет = Куды ногі панясуць. Гл. 830

832. Кукиш с маслом - Гула смаленая (асмаленая) = фіга на талерцы = Трасцы з макам = Хваробы з трасцаю (трасцы з хваробаю)

833. Куры не клюют - Грошай як трэсак (як смецця, як мякіны, як пяску, як гразі) = Грошай як у чорта = Сабакі не ліжуць. Гл. 514, 654, 788, 819, 945, 1013, 1050, 1301, 1304, 1305

834. К чертовой матери (к чертовой бабушке, к черту, к лешему) - К нячысціку = К д'яблу = К рагаціку = Да цмока = Да балотніка = Да вадзяніка = Да лесавіка = Да хатніка = Пад чортаву галаву = Пад халеру. Гл. 813

835. Лакомый кусок - Ласы (смачны) кавалак = Надны (панадны) кавалак

836. Лаптем щи хлебать (о некультурном, неотесанном человеке) - Аборай хлеб кроіць = Вяроўкаю хлеб рэзаць

837. Легок (скор) на ногу - Хуткі на хаду = Лёгкі на ногі = Хуткі (шпаркі) як стронга = Шпаркі як бліскаўка (як маланка, як бліскавіца)

838. Лежать на боку - Лежні спраўляць = Бакі аціраць = Халадкі аціраць = Крыцаю ляжаць. Гл. 490, 619, 1045, 1106.

839. Лезть в петлю - На шыбеніцу спяшацца = Сіло шукаць = У вяроўку лезці = Засіляцца. Гл. 730, 1154

840. Лезть из кожи вон - Са скуры вылузвацца (выпінацца) = Са скуры лупіцца (прэгчыся). Гл. 1143, 1267

841. Лезть на глаза - Лезці як дым у вочы = Смалою (смаліцаю) лезці ў вочы = Гадам у вочы скакаць = У вочы вязацца. Гл. 862, 1126

842. Лечь в душу - К сэрцу прыпасці = У вока ўпасці. Гл. 1095

843. Лить (проливать) слезы - Плачма плакаць = Бярозаю (як бяроза) ліцца = Слязьмі душыцца = Плачам душыцца = Слёзы ліць. Гл. 993, 1139, 1144

844. Ловить рыбу в мутной воде - У каламуце рыбу лавіць = У муце шчупакоў (рыбу) лавіць

845. Ломиться в открытую дверь - За пусты мех біцца = За пустое карыта сварыцца = Адамкнёныя дзверы адмыкаць

846. Лязгать зубами - Зубамі званіць = Дрыжыкі прадаваць = Дрыжма дрыжэць = Дрыжэць як у трасцы. Гл. 723

847. Маковой росинки во рту не было - Ні расінкі ні каліва ў роце = У роце не расілася = Расы ў роце не было = І росачкі ў губе не было = Макўлінкі (расіначкі) ў роце не было = Не піўшы не еўшы. Гл. 675, 808

848. Мал мала меньше - Адзін пад адным = Пад адзін струп = Адно аднаго не нясе

849. Маменькин сынок - Сынок-пестунок = Бабін дурань = Мамін дурань

850. Марать руки - Рукі паганіць (паскудзіць)
ingvarr
(63321) Вне сайта
Дата: 30.10.2011, 01:21:36 | Сообщение № 80
admin
Репутация: 734
Награды: 117
851. Мастер на все руки - Рукі на ўсе штукі = Штукар на ўсякія штукі = Усё гарыць у руках = З рукамі = І шавец, і кравец, і каваль, і стругаль

852. Медвежий угол - Глухі закутак

853. Между молотом и наковальней - Між молата і кавадла = Паміж ліха і гора (паміж ліханька і горанька)

854. Менять (променять) кукушку на ястреба - Быка на індыка мяняць (змяняць) = Галубку на саву мяняць. Гл. 855

855. Менять шило на мыло - Дуплятае на прабітае мяняць = Гаршчок на гліну мяняць. Гл 854
Форум » Досуг » Изучаем языки » Pусско-белорусский словарь пословиц
Поиск:

Рейтинг@Mail.ru